Christian Yanes – NY Hota Bavarian SC – Division 1 – 240327-081947