Christina Dutcher – Galo FC – Division 1 – 240219-047256