Denis Chernyavskiy – Georgia Impact SC – Division 1 – 230319-068582