Ebrahim Ramos Shaw – Whitestone FC – Division 1 – 230809-092158